National

આછેસ્વામીપ્રસાદમૌર્યહોવાનુંમહત્ત્વદર્શાવતાં૧૦મુખ્યમુદ્દાઓઅનેપાસાઓ

સ્વામીપ્રસાદમૌર્યયુપીમાંસપામાટેશામાટેસૌથીમોટોશિકારછે ?

 

(એજન્સી)                            તા.૧૫

ભાજપનાસૂત્રોએવોદાવોકરેછેકેસ્વામીપ્રસાદમૌર્યભાજપછોડીનેચાલ્યાંગયાંકારણકેભાજપતેમનાપુત્રનેતેમનીપસંદગીનીબેઠકઆપવાતૈયારનહતો. જ્યારેસ્વામીપ્રસાદમૌર્યએવોદાવોકરેછેકેતેઓભાજપછોડીનેચાલ્યાંગયાકારણકેયોગીઆદિત્યનાથનીભાજપસરકારેસુયોજિતરીતેઓબીસીસામેભેદભાવદાખવવાલાગીહતી.

ભાજપછોડવાનુંકારણભલેગમેતેહોયપરંતુએકવાતચોક્કસછેકેસ્વામીમૌર્યનાજવાથીભાજપનેઆંચકોલાગ્યોછે.

અહીંસ્વામીમૌર્યનુંમહત્વદર્શાવતાં૧૦મુખ્યમુદ્દાઓછે.

૧. સ્વામીમૌર્યરાઇબરેલીનાછેપરંંતુતેમનીવગપૂર્વયુપીનાડઝનજિલ્લાઓમાંપ્રવર્તેછે.

૨. તેમણેબેઆરએલડીસભ્યસાથેપોતાનીરાજકીયકારકિર્દીશરુકરીહતીપરંતુપાછળથીતેઓબસપામાંજોડાયાંહતાંઅનેપક્ષમાળખામાંતેમનીપ્રગતિથઇહતી.

૩. તેઓબસપાનાવડામાયાવતીનીતમામત્રણેયસરકારમાંપ્રધાનહતાં.

૪. ૨૦૧૨માંઅખિલેશયાદવજ્યારેમુખ્યપ્રધાનબન્યાત્યારેમૌર્યવિધાનસભામાંવિરોધપક્ષનાનેતાહતા.

૫. ૨૦૧૬માંતેઓભાજપમાંજોડાયાંહતાં. એવુંકહેવાયછેકેઅમિતશાહેવ્યક્તિગતરીતેતેમનીપસંદગીકરીહતીઅનેભાજપનાપછાતવર્ગનાજનાધારનેમજબૂતકરવાતેમનોઉપયોગકરાયોહતો.

૬. મહામારીદરમિયાનજ્યારેશ્રમિકોહિજરતકરીરહ્યાંહતાત્યારેમુખ્યપ્રધાનેશ્રમપ્રધાનમૌર્યનેએકકોરાણેમૂકીદીધાંહતાંઅનેશ્રમિકોનાપુનર્વસનમાટેનીનીતિસહિતનીબાબતોપરયોગીજીસ્વયંદેખરેખરાખતાંહતાં.

૭. શ્રમપ્રધાનમૌર્યમાત્રસાયકલોનુંવિતરણકરતાઅનેસમાજનાવંચિતવર્ગોનીયુવાનમહિલાઓનાલગ્નોનુંઆયોજનકરતાંદેખાતાંહતાં.

૮. તેમનેસિદ્ધાર્થનગરનાપ્રભારીબનાવાયાંહતાંકેજ્યારેતેઓપોતાનાજ્ઞાતિનામાણસોસાતેબેઠકોકરતાંહતાં. સરકારીખર્ચેભોજનસમારંભયોજીનેતેઓપોતાનોજનાધારમજબૂતકરતાંહતાં.

૯. તેમનીપુત્રીબદાયુમાંથીભાજપનાસાંસદછેજ્યારેતેમનાપુત્રનો૨૦૧૭નીચૂંટણીમાંપરાજયથયોહતો.

૧૦. અધિકારીઓકહેછેકેમૌર્યવહીવટીબાબતોપરસારુંપ્રભુત્વધરાવેછેઅનેઅધિકારીઓસાથેવિનમ્રછે.

About author

Articles

"VOICE OF TRUE JOURNALISM"
  Related posts
  National

  મુંબઇમાં સલમાન ખાનના ઘરની બહાર ગોળીબાર : CCTV ફૂટેજમાં શૂટરો મોટરસાઈકલ પર ભાગી જતા દેખાયા

  મુંબઈના બાંદ્રામાં બોલિવૂડ…
  Read more
  NationalPolitics

  દિલ્હી હાઈકોર્ટે કેજરીવાલની ધરપકડ સામેની અરજી ફગાવી

  કેજરીવાલની ધરપકડ માટે ઇડી પાસે પૂરત…
  Read more
  National

  અરવિંદ કેજરીવાલની કસ્ટડીમાં ૪ દિવસનો વધારો

  એક અઠવાડિયાના રિમાન્ડ પછી ગુરૂવારે…
  Read more
  Newsletter
  Become a Trendsetter

  Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.