National

એકમહિનાથીજેલમાંપાકિસ્તાનીપ્રેમી, FB મ્પર મિત્રતાબાદસરહદપારકરીમુંબઈજવામાંગતોહતો

(એજન્સી)                          નવીદિલ્હી, તા.પ

પાકિસ્તાનનાબહાવલપુરનાએકયુવકનેફેસબૂકપરમુંબઈનીએકયુવતીસાથેમિત્રતાથઈ. ત્યારબાદકલાકોસુધીબંનેવચ્ચેવાતચીતનોદોરચાલુથયોઅનેબંનેએકબીજાનાદીવાનાબનીગયા. પ્રેમમાંલોકોઅનેકહદોવટાવીજાયછેઅનેકેટલીકવારએમણેઘણીતકલીફોવેઠવીપડેછે. આયુવકસાથેપણકંઈકઆવુંજબન્યું. યુવતીનેમળવાયુવકેરાજસ્થાનસરહદપાસેનીબાડમેરસીમાપારકરીઅનેમંજિલનેબદલેરણમાંપહોંચીગયો. હવેયુવકપાછલાએકમહિનાથીભારતીયસુરક્ષાદળનીઅટકાયતમાંછે. બીએસએફયુવકનીપૂછપરછકરીરહ્યુંછે. પોલીસનીતપાસસમિતિએહવેયુવતીનેશોધીલીધીછેઅનેએનાપ્રેમનીસાચીપુષ્ટિમળ્યાબાદયુવકનેપરતમોકલવાનીઆશાસેવાઈરહીછે. પાકિસ્તાનનાબહાવલપુરશહેરનાર૧વર્ષીયમોહમ્મદઅહમરેગતમહિનેગેરકાયદેસરરીતેભારત-પાકિસ્તાનસીમાપારકરીનેમુંબઈમાંતેનીપ્રેમિકાનેમળવાનોપ્રયત્નકર્યો, જેનાલીધેયુવકનેમોટીમુશ્કેલીનોસામનોકરવોપડ્યોછે. એકરિપોર્ટઅનુસાર, મામલાનીતપાસકરીરહેલાઅધિકારીઓનાજણાવ્યામુજબચોથીડિસે.નારોજધરપકડસમયેયુવકપાસેથીપાંચસોરૂપિયામળીઆવ્યાહતા. પરંતુકોઈહથિયારમળ્યુંનથી. તપાસમાંસામેલઅધિકારીઓમુજબ, મોહમ્મદઅહમરસોશિયલમીડિયામારફતમુંબઈમાંરહેતીએકયુવતીનાસંપર્કમાંહતો. ભારતીયમીડિયારિપોર્ટ્‌સઅનુસાર, અહમરેઅધિકારીઓનેજણાવ્યુંકે, તેણેવિઝામાટેઆવેદનકર્યુંહતું. પરંતુવિઝાબરતરફકરીદેવામાંઆવ્યોહતો. ત્યારબાદતેણેસરહદપારકરવાનોનિર્ણયકર્યો. શ્રીગંગાનગરનાપોલીસઅધિક્ષકઆનંદશર્માએજણાવ્યુંકે, અહમરનીપૂછપરછમાંજાણવામળ્યુંકે, તેસોશિયલમીડિયાનાપ્લેટફોર્મથીમુંબઈમાંરહેતીએકયુવતીનાસંપર્કમાંહતોઅનેએનેપ્રેમથઈગયો. પૂછપરછમાંઅહમરેજણાવ્યુંકે, યુવતીએએનેમુંબઈઆવીજવાકહ્યુંહતુંઅનેતેસીમાપારકરીનેઅહીંઆવીગયો. જોકે, અહમરજેસીમાઓળંગીનેતેઆવ્યોછેત્યાંઅનુપગઢઅનેમુંબઈનીદૂરી૧૪૦૦કિ.મી. છે. એસપીઆનંદશર્માએજણાવ્યુંકે, સીમાપારકરીનેભારતતરફઆવતાનીસાથેજએનેબીએસએફનાએકઅધિકારીએજોઈલીધોહતોઅનેએનેસુરક્ષાદળોનેહવાલેથવાકહેવામાંઆવ્યું. ત્યારબાદએજાતેબીએસએફજવાનનાહવાલેથઈગયો. એસએચઓફુલચંદેજણાવ્યુંકે, ધરપકડકરાયેલયુવકનીપૂછપરછઅનેએનાદાવાઓનીપુષ્ટિમાટેવિભિન્નસુરક્ષાએજન્સીઓનાપ્રતિનિધિઓનીએકસંયુક્તતપાસસમિતિબનાવવામાંઆવીછે. આસમિતિએએહકીકતજાણવામુંબઈનીમુલાકાતલીધીછેકે, જેયુવતીથીએપ્રેમકરવાનોદાવોકરીરહ્યોછેશુંહકીકતમાંઆવીકોઈયુવતીછેકેનહીં. વાસ્તવમાંએનાસંપર્કમાંહતોકેનહીંએનોઈરાદોક્યાંકગેરકાયદેસરતોનહોતોને ? પોલીસઅધિક્ષકઆનંદશર્માએપુષ્ટિકરીછેકે, તપાસટીમયુવતીનેમળીચૂકીછે. એમણેકહ્યુંકે, એમનેવિશ્વાસછેકે, આમાંકોઈદેશવિરોધીગતિવિધિસામેલનથી. પરંતુકેન્દ્રીયએજન્સીઓપણએમનાસ્તરેતપાસકરીરહીછે. એમણેકહ્યુંકે, જ્યારેએમસાબિતથઈજશેકેયુવકસંપૂર્ણપણેનિર્દોષછેતોબીએસએફનીપાકિસ્તાનરેન્જર્સસાથેફ્લેગમીટિંગથશે. શર્માએકહ્યુંકે, પાકિસ્તાનયુવકનેતેનોનાગરિકમાનેછેઅનેએસ્વીકારેછેકે, એમણેસીમાપારકરીછેતોએનેપરતસોંપીદેવામાંઆવશે.

About author

Articles

"VOICE OF TRUE JOURNALISM"
  Related posts
  National

  મુંબઇમાં સલમાન ખાનના ઘરની બહાર ગોળીબાર : CCTV ફૂટેજમાં શૂટરો મોટરસાઈકલ પર ભાગી જતા દેખાયા

  મુંબઈના બાંદ્રામાં બોલિવૂડ…
  Read more
  NationalPolitics

  દિલ્હી હાઈકોર્ટે કેજરીવાલની ધરપકડ સામેની અરજી ફગાવી

  કેજરીવાલની ધરપકડ માટે ઇડી પાસે પૂરત…
  Read more
  National

  અરવિંદ કેજરીવાલની કસ્ટડીમાં ૪ દિવસનો વધારો

  એક અઠવાડિયાના રિમાન્ડ પછી ગુરૂવારે…
  Read more
  Newsletter
  Become a Trendsetter

  Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.