Sports

એશંકાસ્પદછેકેતમેફરીવારવેસ્ટઈન્ડિઝમાટેઆંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટરમતોજોઈશકો : ક્રિસગેઇલેતેનાભવિષ્યઅંગેમોટુંનિવેદનઆપ્ય

(એજન્સી)             તા.૨૭

વિશ્વનાસૌથીતોફાનીબેટ્‌સમેનક્રિસગેલેશનિવારેવેસ્ટઈન્ડિઝસાથેનાપોતાનાભવિષ્યનેલઈનેમોટીજાહેરાતકરીછે. તેણેકહ્યુંકેતેનીપાસેદેશમાટેવધુમેચબાકીનથી. ક્રિસગેલછેલ્લેઓસ્ટ્રેલિયાસામે્‌૨૦વર્લ્ડકપમાંરમ્યોહતો. ૬નવેમ્બરેઅબુધાબીમાંરમાયેલીમેચમાંતેણે૯બોલમાં૧૫રનબનાવ્યાહતા, જેમાંતેનીબેસિક્સરસામેલહતી. મેચબાદજ્યારેતેણેખેલાડીઓનેગળેલગાવ્યાત્યારેએવુંકહેવામાંઆવીરહ્યુંહતુંકેતેકદાચતેનીછેલ્લીઆંતરરાષ્ટ્રીયમેચરમ્યોહશે. પરંતુતાજેતરમાંયુનિવર્સબોસેખુલાસોકર્યોછેકેતેણેઆંતરરાષ્ટ્રીયક્રિકેટમાંથીનિવૃત્તિલીધીનથી.

એકજાણીતામીડિયાસાથેનીએકમુલાકાતદરમિયાન, જ્યારેતેનેપૂછવામાંઆવ્યુંકેશુંતેઆવતાવર્ષેઓસ્ટ્રેલિયામાંયોજાનાર્‌૨૦વર્લ્ડકપમાંરમવામાંગેછે. આપ્રશ્નનોજવાબતેણેરહસ્યમયરીતેઆપ્યો. પરંતુઆદરમિયાનતેનાએકસંકેતેસ્પષ્ટકરીદીધુંકેતેઆવતાવર્ષેવર્લ્ડકપનહીંરમે. યુનિવર્સબોસેકહ્યું, હું્‌૨૦વર્લ્ડકપદરમિયાનઓસ્ટ્રેલિયામાંહોઈશકારણકેહુંત્યાંથોડાકસમયથીઆવ્યોનથી, વર્લ્ડકપઓસ્ટ્રેલિયામાંહશેતેથીહુંત્યાંરહીશ. તમેજાણોછો, તેમાંથોડોવધારેપ્રયત્નકરવોપડીશકેછે, સ્ટેન્ડપરબેસીનેઠંડુંપીવુંઅનેહાયમિત્રોકહો, હુંઅહીંછું, હુંઆનીરાહજોઈરહ્યોછું.

ઈન્ટરવ્યુદરમિયાનક્રિસગેઈલેવધુમાંકહ્યુંકેતેઆવતાવર્ષેતેનાહોમગ્રાઉન્ડપરદર્શકોસામેવિદાયમેચરમવાનીયોજનાધરાવેછે. પરંતુજ્યાંસુધીવેસ્ટઈન્ડિઝસાથેનાતેનાભાવિનોસવાલછે, તેલગભગપૂરુંથઇગયુંછે. તેણેઆગળકહ્યું, તેશંકાસ્પદછેકેતમેમનેફરીથીઆંતરરાષ્ટ્રીયક્રિકેટમાંવેસ્ટઈન્ડિઝમાટેરમતાજોશો, આયર્લેન્ડસામેઅમારીકેટલીકયોજનાઓછે, હુંફક્તબોર્ડનીવસ્તુઓનેઅંતિમસ્વરૂપઆપવાનીરાહજોઈરહ્યોછું, એકવારઅમનેતારીખમળીજશેપછીબધુંસ્પષ્ટથશે. હુંજમૈકાનાસબીનાપાર્કખાતેમારાછેલ્લાઆંતરરાષ્ટ્રીયરનબનાવવામાંગુછું. જેનાવિશેહુંવિચારીરહ્યોછું.

About author

Articles

"VOICE OF TRUE JOURNALISM"
  Related posts
  AhmedabadSports

  રાશિદ ખાને તોડ્યો મો.શમીનો રેકોર્ડ, GT માટે સૌથી વધારે વિકેટ લેનાર બોલર બન્યો

  અમદાવાદ, તા.૧અફઘાનિસ્તાનના સ્ટાર…
  Read more
  AhmedabadSports

  અમદાવાદ ખાતે ગુજરાત ટાઈટન્સ અને…
  Read more
  Sports

  આઈપીએલ ર૦ર૪માં ભારતીય સ્ટારો પર નજર રહેશે : ક્રિકેટની સૌથી મોટી ટુર્નામેન્ટ IPLનો આજથી પ્રારંભ

  ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને રોયલ…
  Read more
  Newsletter
  Become a Trendsetter

  Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.