National

ઓવૈસીએધવાયરનારિપોર્ટનેટાંકીનેમદ્રેસાના શિક્ષકોનેનહીંચૂકવાયેલપગારનોમુદ્દોસંસદમાંઉઠાવ્યો

(એજન્સી)                            તા.૩

ધવાયરનાઅહેવાલનેટાંકીનેAIMIMના વડાઅસદુદ્દીનઓવૈસીએગુરુવારે૨. ડિસે. લોકસભામાંપ્રશ્નોત્તરકાળદરમિયાનજણાવ્યુંહતુંકે૧૬, રાજ્યોના૫૦૦૦૦કરતાંવધુમદ્રેસાશિક્ષકોનેછેલ્લાપાંચવર્ષથીતેમનાપોતાનાપૂરાપગારમળતાંનથી. તેમણેઆમાટેઆયોજનાનાસરળસંચાલનમાટેરાજ્યસરકારોનેનાણાભંડોળનોહિસ્સોરિલીઝનહીંકરવાબદલકેન્દ્રસરકારનેદોષિતગણાવીહતી. તેનાપરિણામેઉ.પ્ર. જેવારાજ્યોમાંમદ્રેસાનાશિક્ષકોનેમાસિકરૂા.૩૦૦૦જેટલીસાવનજીવીરકમમળેછેએવુંધવાયરનારિપોર્ટનેટાંકીનેઓવૈસીએલોકસભામાંજણાવ્યુંહતું. હૈદરાબાદનાસાંસદેએવોઆક્ષેપકર્યોહતોકેકેન્દ્રસરકારમદ્રેસાઆધુનિકરણયોજનાનાઅમલનાસંદર્ભમાંસાવઢીલોઅભિગમઅપનાવીરહીછે. આયોજનાહેઠળ૧૬રાજ્યોમાં૫૦૦૦૦શિક્ષકોનીનિયુક્તિથઇછેજેમાંઉ.પ્ર., છત્તીસગઢ, મ.પ્ર., બિહારઅનેઝારખંડનોપણસમાવેશથાયછે. ધવાયરદ્વારામદ્રેસાનીસમસ્યાઓપરવ્યાપકઅહેવાલોરજૂકરવામાંઆવ્યાંહતાંઅનેજણાવાયુંહતુંકેમદ્રેસામોર્ડનાઇઝેશનસ્કિમનોઅમલજોઇએતેવોથતોનથી. મદ્રેસાઆધુનિકરણયોજનાનાઅમલનીજેનાપરજવાબદારીછેએવાલઘુમતીબાબતોનામંત્રાલયસામેપાંચસવાલોતાકીનેઓવૈસીએએજાણવામાગ્યુંહતુંકેકેન્દ્રદ્વારાતેનાહિસ્સાનુંનાણાભંડોળનહીંછોડવાનાકારણેશુંછેલ્લાપાંચવર્ષથીશિક્ષકોનેપગારોમળ્યાંનથી ? તેનાજવાબમાંલઘુમતીબાબતોનાપ્રધાનમુખ્તારઅબ્બાસનકવીએજણાવ્યુંહતુંકે૨૦૧૬-૧૭થી૨૦૨૦-૨૧નાપાંચવર્ષદરમિયાનમદ્રેસા-લઘુમતીઓમાટેશિક્ષણપૂરુંપાડવાનીયોજના (એસપીઇએમએમ) હેઠળશાળાશિક્ષણઅનેસાક્ષરતાવિભાગ, શિક્ષણમંત્રાલયદ્વારારૂા.૫૨૦.૫૪કરોડનુંકુલભંડોળરિલીઝકરાયુંહતુંજેમાંશિક્ષકોનામાનદવેતનનોપણસમાવેશથાયછે. નકવીનાજવાબમાંમદ્રેસામોર્ડનાઇઝેશનટીચર્સએસોસિએશનનાપ્રમુખએઝાઝઅહેમદેધવાયરનેજણાવ્યુંહતુંકેસરકારદ્વારારિલીઝકરવામાંઆવતુંનાણાભંડોળમદ્રેસાનીજરૂરિયાતનેપહોંચીવળવામાટેઅપર્યાપ્તછે. રૂા.૨૬૬કરોડએતોએકલાયુપીરાજ્યનીવાર્ષિકજરૂરિયાતછે. જોઆપણેતમામરાજ્યગણીએતોઆમાગણીવાર્ષિકરૂા.૫૦૦થીરૂા.૬૦૦કરોડનીઊભીથાયછે.

About author

Articles

"VOICE OF TRUE JOURNALISM"
  Related posts
  National

  રાજકોટ પછી દિલ્હીની હોસ્પિટલ સળગી, ૭ નવજાતનાં મોત

  દિલ્હીની વિવેકવિહારમાં આવેલી ન્યુ…
  Read more
  NationalPolitics

  ‘‘મારો દીકરો તમને સોંપું છું’’ : રાયબરેલીમાં સોનિયાની ભાવુક અપીલ

  રાયબરેલીમાં સોનિયા ગાંધી સાથે…
  Read more
  National

  બુરખો પહેરેલી પ્રશંસકને ગળેભેટવાનું શાહરૂખ ખાને ટાળી લોકોના દિલ જીત્યાં, વીડિયો વાયરલ થયો

  (એજન્સી) તા.૧૭બોલિવૂડ સુપરસ્ટાર…
  Read more
  Newsletter
  Become a Trendsetter

  Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.