HealthNational

કોરોનાવાયરસનેફેલાતોરોકવામાટેબે મીટરનુંઅંતરજાળવવુંપૂરતુંનથી : અભ્યાસ

(એજન્સી)                                     તા.૨૬

બ્રિટનમાંએકનવાઅભ્યાસમાંજાણવામળ્યુંછેકેકોવિડ-૧૯નુંએરબોર્નટ્રાન્સમિશનઅત્યંતરેન્ડમછેઅનેમાત્રસામાજિકઅથવાશારીરિકઅંતરતેનાફેલાવાનેરોકવામાંઅસરકારકનથી. આઅભ્યાસમાંરસીકરણઅનેમાસ્કનામહત્વપરભારમૂકાયુંહતું. કેમ્બ્રિજયુનિવર્સિટીનાએન્જિનિયરોનીએકટીમેકોમ્પ્યુટરમોડેલિંગનોઉપયોગકરીનેનક્કીકર્યુંકેલોકોઉધરસખાયત્યારેનાનાટીપાંકેવીરીતેફેલાયછે. તેઓએજોયુંકેમાસ્કનીગેરહાજરીમાં, કોવિડ -૧૯થીપીડિતવ્યક્તિબંધજગ્યાથીબેમીટરદૂરપણબીજાકોઈનેચેપલગાવીશકેછે. બ્રિટનમાંઆઅંતરનોજઉપયોગકરવામાંઆવીરહ્યોછે. રિસર્ચરોનીટીમેએપણશોધીકાઢ્યુંછેકેખાંસીમોટાવિસ્તારોમાંથાયછેઅનેજાહેરઆરોગ્યઅધિકારીદ્વારાવ્યાખ્યાયિતકર્યામુજબ, કહેવાતા ’સલામત’અંતરએકથીત્રણમીટરઅથવાવધુમીટરવચ્ચેહોઈશકેછે. ફિઝિક્સઑફફ્લુઇડ્‌સજર્નલમાંઆઅઠવાડિયેપ્રકાશિતથયેલાઅભ્યાસનાપ્રથમલેખકભારતીયમૂળનાડૉ. શ્રેયત્રિવેદીએકહ્યુંકેઆરોગનાફેલાવાનોએકભાગવાઇરોલોજીસાથેસંબંધિતછે, એટલેકેતમારાશરીરમાંકેટલાવાઇરસછે, તમેબોલોછોઅથવાઉધરસકરતીવખતેકેટલાવાયરલતત્વોનેબહારકાઢવામાંઆવ્યાહતા. કેમ્બ્રિજયુનિવર્સિટીનાએન્જિનિયરિંગવિભાગનાત્રિવેદીએજણાવ્યુંહતુંકે, “આનોબીજોભાગમેટરમિકેનિક્સછેઃજેમકેનાનાકણોનેઉધરસઆવ્યાપછીશુંથાયછે.” પ્રવાહીમિકેનિક્સનિષ્ણાતોતરીકે, અમેઉત્સર્જકનાવાઇરોલોજીથીપ્રાપ્તકર્તાનાવાઇરોલોજીસુધીનોએકપુલછીએઅનેઅમેજોખમઆકારણીમાંમદદકરીશકીએછીએ.

About author

Articles

"VOICE OF TRUE JOURNALISM"
  Related posts
  National

  ટોક ઓફ ટાઉન : અનંત અંબાણી અનેતેમની રૂા. ૨૦૦ કરોડની વેડિંગ શેરવાની

  (એજન્સી) તા.૧૩અનંત અંબાણી અને રાધિકા…
  Read more
  National

  ત્રિપુરા : યુવકની મોબ લિંચિંગમાં હત્યા પછી દુકાનમાંતોડફોડ અને આગ લગાવવામાં આવી, ઈન્ટરનેટ સેવા બંધ થઈ

  . પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લાવવા માટે…
  Read more
  NationalPolitics

  પેટાચૂંટણીમાં ઇન્ડિયા ગઠબંધનનો જયજયકાર૧૩માંથી ૧૦ બેઠકો મળી, ભાજપને ૨, અપક્ષને ૧ બેઠક

  કોંગ્રેસે ચાર, તૃણમૂલ કોંગ્રેસે…
  Read more
  Newsletter
  Become a Trendsetter

  Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.