National

ગરિમાસાથેવર્તનનકરાયું : કરાટેચેમ્પિયનેકર્ણાટકહિજાબપ્રતિબંધનોવિરોધકર્યો

(એજન્સી)                                                       તા.૧૮

તટિયરાજ્યકર્ણાટકમાંહિજાબવિવાદશમવાનોનામનથીલઈરહ્યું. હાલનાદિવસોમાંઉડુપી૧૭વર્ષીયઆલિયાઅસદીનુંનામપણચર્ચામાંછે, તેપણહાજભાજપનાનેતાઓનાનિશાનેછે. તેમનાપરકટ્ટરપંથીઓનાહમદર્દબનવાનોઆરોપલાગીરહ્યોછે. જોકે, આલિયાકરાટેચેમ્પિયનછેઅનેતેણેરાજ્યસ્તરીયસ્પર્ધામાંગોલ્ડમેડલજીત્યોહતો. આબધાવિવાદવચ્ચેઆલિયાનાપિતાઅયૂબઅસદીપણદીકરીસાથેઊભાદેખાયાહતા. તેમનુંકહેવુંછેકે, પરિવારેશરૂઆતથીહિજાબનાઉપયોગનેપ્રોત્સાહનઆપ્યુંપણતેમનીમહત્ત્વકાંક્ષાઓપરકોઈઅંકુશલગાવાયોનથી. તેમણેકહ્યુંકે, હિજાબનીજરૂરછે. મારીદીકરીબાળપણથીહિજાબપહેરેછે. કરાટેસ્પર્ધામાંભાગલેવાદરમિયાનપણહિજાબપહેરેછે. જ્યારેઆલિયાએકહ્યુંકે, તેણેજેહાદદીબનવાનીકોઈઇચ્છાનહોતી. શરૂઆતમાંતેનામાતા-પિતાએસરકારીકોલેજનાતંત્રસાથેવાતકરીહતીપણતેણેપોતાનીવાતનસમજી. જેકારણેતેહિજાબપહેરીક્લાસમાંગઈ. તેણેઆગળકહ્યુંકે, અમેપહેલાકોલેજમાંહિજાબપહેર્યોનહોતો, તેનીજગ્યાએઅમારામાતા-પિતાકોલેજવાતકરવાગયાહતાપણપ્રોફેસરમાન્યાનહીં. આકારણેતેમણેમજબૂરીમાંઆપગલુંભર્યુંપણતેમણેકોલેજમાંઅંદરજવાદેવાનીનાપાડીદેવામાંઆવી. જ્યારેબીજીબાજુભાજપઓબીસીમોર્ચાનામહાસચિવઅનેઉડુપીકોલેજવિકાસસમિતિનાઉપાધ્યક્ષયશપાલસુવર્ણાએગુરૂવારેઆરોપમૂક્યોહતોકેશિક્ષણસંસ્થાનોમાંહિજાબબેનવિરૂદ્ધકર્ણાટકહાઇકોર્ટમાંજતીછોકરીઓમાંથીએકઆતંકીસંગઠનનીસભ્યછે.

About author

Articles

"VOICE OF TRUE JOURNALISM"
  Related posts
  National

  એક્સક્લુસિવ : ભાજપના આઈકોન એસપી મુખરજી ગાંધીજીના હત્યારાને બચાવવા માટે ભંડોળ ઊભું કરવામાં ભાગીદાર હતા

  કટ્ટરતા – ભારત ભૂષણ મહાત્મા…
  Read more
  NationalPolitics

  ભાજપની ત્રિરંગા યાત્રાથી ખુશ થવાની જરૂર નથી, RSS ત્રિરંગાથી નફરત કરે છે

  નરેન્દ્ર મોદી સરકારે સ્વતંત્રતાની ૭૦…
  Read more
  National

  મુસ્લિમોએ માત્ર રક્ષાત્મક થવાને બદલે પાશ્ચાત્યવાદ અને હિન્દુત્વ સામે પ્રશ્નો ઊભા કરવાની જરૂર છે

  જરૂરિયાત – ડો. જાવિદ જમીલ હવે…
  Read more
  Newsletter
  Become a Trendsetter

  Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.