Gujarat

યુક્રેનનાયુદ્ધગ્રસ્તવિસ્તારોમાંથીગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓનુંઅમદાવાદમાંહેમખેમઆગમન

શનિવારેમોડીરાત્રેમુંબઈમાંસફળઉતરાણબાદવોલ્વોબસદ્વારાવતનલવાયા

(સંવાદદાતાદ્વારા) ગાંધીનગર, તા.ર૭

યુક્રેનમાંયુદ્ધનેલઈત્યાંફસાયેલારાજ્યનાવિદ્યાર્થીઓસહિતનાનાગરિકોનાવાલીઓચિંતિતબન્યાછે. ત્યારેરાજ્યસરકારેકેન્દ્રસરકારનાસતતસંપર્કમાંરહીતેઓનેપરતલાવવાનીતજવીજહાથધરીછે. તેમાંઆજેરાજ્યના૧પવિદ્યાર્થીઓઅમદાવાદખાતેહેમખેમપરતઆવીપહોંચતાતેઓનુંઉષ્માભર્યુંસ્વાગતકરવામાંઆવ્યુંહતું. ગતમોડીરાત્રેમુંબઈમાંસફળઉતરાણકર્યાબાદઆજેસવારેઆવિદ્યાર્થીઓનેઅમદાવાદનાજીએમડીસીઓડિટોરિયમખાતેલાવવામાંઆવ્યાહતા.

યુક્રેનથીપરતઆવેલવિદ્યાર્થીઓનેઆવકારવામાટેસરકારનામંત્રીઓપણપહોંચીગયાહતા. પ્રવકતામંત્રીજીતુવાઘાણીએઆસમયેજણાવ્યુંહતુંકે, કેન્દ્રસરકારનીવિદેશનીતિઅનેકૂટનીતિનેપરિણામેભારતીયવિદ્યાર્થીઓનીવતનવાપસીમાટેરશિયા, યુક્રેનસહિતનાદેશોસાથેવાતચીતશકયબનીછે. જીએમડીસીઓડિટોરિયમખાતેમહેસૂલમંત્રીરાજેન્દ્રત્રિવેદીનીઉપસ્થિતિમાંમંત્રીએવધુમાંકહ્યુંકે, ભારતપરતઆવેલાવિદ્યાર્થીઓનેગુજરાતમાંતેમનાવતનસુધીવિનાવિઘ્નેપહોંચાડવાનીસંપૂર્ણવ્યવસ્થામુંખ્યમંત્રીભૂપેન્દ્રપટેલનાનેતૃત્ત્વમાંરાજ્યસરકારેકરીછે. વિદ્યાર્થીઓનેદિલ્હીકેઅમદાવાદ, મુંબઈએરપોર્ટલેવાજવાનીચિંતામાંથીમાતા-પિતા, વાલીઓનેમુક્તકરીદીધાછે. તેમણેવધુમાંકહ્યુંકે, યુક્રેનનીઆસપાસનાદેશોમાંથીભારતીયવિદ્યાર્થીઓનેએક્ટિવેટકરવાનીકામગીરીપ્રધાનમંત્રીનાદિશાદર્શનમાંભારતસરકારદ્વારાકરવામાંઆવીરહીછે. માતાપિતા, વાલીઓનેહૈયાધારણઆપતાકહ્યુંકે, હજીપણજેવિદ્યાર્થીઓયુક્રેનનાયુદ્ધગ્રસ્તવિસ્તારોમાંફસાયેલાછે. તેમનેવતનહેમખેમપરતલાવવાનાસક્ષમપ્રયત્નોસરકારકરીરહીછે. મહેસૂલમંત્રીરાજેન્દ્રત્રિવેદીએજણાવ્યુંકે, કુલ૧પવિદ્યાર્થીઓનેમુંબઈએરપોર્ટથીઅમદાવાદપરતલાવવામાંઆવ્યાછે. યુક્રેનનાયુદ્ધગ્રસ્તવિસ્તારોમાંફસાયેલાગુજરાતીવિદ્યાર્થીઓસહિતતમામભારતીયોનેવતનપરતલાવવામાંભારતસરકારકોઈજકસરછોડશેનહીંતેવોવિશ્વાસમંત્રીએવ્યક્તકર્યોહતો. કુલ૧પવિદ્યાર્થીઓનુંજીએમડીસીઓડિટોરિયમખાતેઉષ્માસભરસ્વાગતકરવામાંઆવ્યુંહતું. કપરીપરિસ્થિતિમાંછુટકારોમેળવીસહીસલામતપરતફરેલાવિદ્યાર્થીઓનેતેમનામાતા-પિતાવાલીઓઅશ્રુભીનીઆંખેભેટીપડતાલાગણીસભરદૃશ્યોસર્જાયાહતા.

 

About author

Articles

"VOICE OF TRUE JOURNALISM"
  Related posts
  GujaratHarmony

  ભરૂચની પટેલ વેલ્ફેર હોસ્પિ.માં કોમી એકતાનો અનોખો કિસ્સો મુસ્લિમ મિત્રોની મદદથી સુરતનો ચંદન મોત સામેનો જંગ જીતી ગયો

  માતા-પિતાના અવસાન બાદ બે બહેનોન…
  Read more
  Gujarat

  વટામણ-ધોલેરા હાઇવે પર ભોળાદ ગામ નજીક કાર-ટ્રક વચ્ચે સર્જાયેલ ગોઝારા અકસ્માતમાં અમદાવાદના એક જ પરિવાના ચારનાં મોત

  શાહપુર વિસ્તારના લોકો ઇદ નિમિત્તે…
  Read more
  CrimeGujarat

  સુરતના VR મોલને મળ્યો ધમકીભર્યો મેઈલ જેટલાને બચાવવા હોય તેટલાને બચાવી લો, બ્લાસ્ટ કરવામાં આવશે

  પોલીસે બે હજારથી વધુ લોકોને બહાર…
  Read more
  Newsletter
  Become a Trendsetter

  Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.