National

યુપીચૂંટણીઓપહેલાંસપાપ્રમુખઅખિલેશયાદવનાસહયોગીઓનાઘરે ITના દરોડા

(એજન્સી)                 લખનઉ, તા. ૧૮

સપાપ્રમુખઅખિલેશયાદવનાનજીકનાગણાતાઉત્તરપ્રદેશનામઉજિલ્લામાંપાર્ટીનાનેતારાજીવરાયનાઘરેઆવકવેરાવિભાગેશનિવારેદરોડાપાડવામાંઆવ્યાહતા. આસાથેજઆઇટીવિભાગેસમાજવાદીપાર્ટીનાનેતાઓમનોજયાદવઅનેજીતેન્દ્રયાદવનાઘરેપણદરોડાપાડ્યાછે. આબંનેનેતાઓલખનઉનામેનપુરીમાંરહેછે. આવકવેરાવિભાગનાઅધિકારીઓનીસાથેત્યાંમોટીસંખ્યામાંદળોખડકીદેવામાંઆવ્યાછેજેથીકોઈઅંદરનજઈશકેઅનેકોઈબહારનઆવીશકે. આવકવેરાવિભાગનીટીમેસવારે૭વાગેરાજીવરાયનાઘરેદરોડોપાડીતેમનેતથાઅન્યબેનેતાઓનેઘરમાંજનજરકેદકરીલેવામાંઆવ્યાહતા. આદરોડાઉત્તરપ્રદેશમાંઆગામીવિધાનસભાચૂંટણીઓપહેલાંજપડાયાછેજેઆગામીવર્ષેકોઇપણસમયેજાહેરથઇશકેછે. વિરોધપક્ષોહંમેશાતેમનાનેતાઓનેનિશાનબનાવવામાટેકેન્દ્રીયએજન્સીઓનોઉપયોગકરવાનોભાજપપરઆરોપલગાવતારહેછે. યાદવેજણાવ્યુંકે, આઇટી, સીબીઆઇઅનેઇડીકોઇપણસમયેતેમનીપાર્ટીસમક્ષઆવશેતેવીમાહિતીપહેલાંથીજહતીપરંતુઅમેડરવાનાનથી.

અખિલેશયાદવેમીડિયાસમક્ષજણાવ્યુંકે, અમારીસાઇકલધીમીપડવાનીનથી. ભાજપનોઉત્તરપ્રદેશમાંથીસફાયોથવાનોજછે. તેઓઆવાતજાણેછેતેથીજતેમણેઆવકવેરાવિભાગનોમોકલ્યોછે. અખિલેશેપૂછ્યુંકે, અમારીપાર્ટીનાપ્રવક્તારાયનાઘરેજકેમહાલદરોડાપડાયાછેતેઓએકમહિનાપહેલાંપણકરીશકતાહતા. રાયકર્ણાટકમાંએકશૈક્ષણિકસંસ્થાનાગ્રૂપનામાલિકછે. આઇટીનેતેમનાપરટેક્સચોરીકરવાનીશંકાહતી. દરમિયાનસમાજવાદીપાર્ટીનાનેતાએકહ્યુંકે, તેમનીપાસેકોઇકાળાનાણાનથી. હુંલોકોનેમદદકરૂંછુંતેસરકારનેગમતુંનથી. આતેનુંપરિણામછે. કાંઇકર્યુંહોયતોવીડિયોબનાવીફરિયાદદાખલકરો, તમેબિનજરૂરીરીતેકેસલડશો. રાજીવરાયભૂતકાળમાંવડાપ્રધાનનરેન્દ્રમોદીદ્વારાકરવામાંઆવનારપૂર્વાંચલએક્સપ્રેસવેનુંઉદ્‌ઘાટનથાયતેપહેલાજતેમણેસપાનેતાઓસાથેતેનુંઉદ્‌ઘાટનકર્યુંહતું. જિલ્લાવહીવટીતંત્રેગાઝીપુરજિલ્લામાં૧૬નવેમ્બરેયોજાનારીઅખિલેશયાદવનીજાહેરસભાનેમંજૂરીઆપીનહતી. પોતાનોવિરોધવ્યક્તકરતારાજીવરાયઅનેતેમનીસાથેએસપીનેતાઓએએક્સપ્રેસવેનુંઉદ્‌ઘાટનકર્યું.  રાજીવરાયસમાજવાદીપાર્ટીનારાષ્ટ્રીયમહાસચિવઅનેપ્રવક્તાછે.

About author

Articles

"VOICE OF TRUE JOURNALISM"
  Related posts
  NationalPolitics

  ‘‘મારો દીકરો તમને સોંપું છું’’ : રાયબરેલીમાં સોનિયાની ભાવુક અપીલ

  રાયબરેલીમાં સોનિયા ગાંધી સાથે…
  Read more
  National

  બુરખો પહેરેલી પ્રશંસકને ગળેભેટવાનું શાહરૂખ ખાને ટાળી લોકોના દિલ જીત્યાં, વીડિયો વાયરલ થયો

  (એજન્સી) તા.૧૭બોલિવૂડ સુપરસ્ટાર…
  Read more
  NationalPolitics

  ૧૦ રાજ્યો, કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાંEVMસ્ની ફરિયાદો વચ્ચે એકંદરે શાંતિપૂર્ણ મતદાન ચોથા તબક્કામાં ૯૬ બેઠકો માટે ૬૨ ટકાથી વધુ મતદાન

  પશ્ચિમ બંગાળમાં સૌથી વધુ ૭૫ ટકા અને…
  Read more
  Newsletter
  Become a Trendsetter

  Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.