GujaratHealth

રાજ્યમાંફરીએકવારવિસ્ફોટ, નવાકેસોનોઆંક૧૦૦૦નેપાર : ઓમિક્રોનનાર૩કેસ

કોરોનાનાઉછાળારૂપકેસોનીસાથેઓમિક્રોનવેરિયન્ટનોપ્રસારવધતાચિંતાજનકસ્થિતિ !

કોરોનામાંવધુએકમોત : ઓમિક્રોનનાનવા૧૧દર્દીટ્રાવેલહિસ્ટ્રીવિનાના !

(સંવાદદાતાદ્વારા)

ગાંધીનગર,તા.૧

રાજયમાંકોરોનાનાવધતાબ્લાસ્ટરૂપીકેસોઅનેતેનીસાથેઓમિક્રોનવેરિયન્ટનાકેસોનાવધતાઆંકનેલઈસરકારીતંત્રદોડતુંથવાસાથેલોકોમાંચિંતાફેલાઈરહીછે. રાજયમાંઘણાલાંબાસમયબાદર૪કલાકમાંકોરોનાનાકેસોનોઆંક૧૦૦૦નેવટાવીગયોછે. તોઓમિક્રોનવેરિયન્ટનાપણઆજેનવાર૩કેસબહારઆવ્યાછેકોરોનામાંવધુએકદર્દીનુંમૃત્યુથયુંછે. જોકેસદનસીબેરાજયમાંઓમિક્રોનમાંહજુસુધીએકપણમોતથવાપામેલનથી. રાજયમાંકોરોનાનાકહેરવચ્ચેઓમિક્રોનનાપણઉછાળારૂપનવાર૩કેસનોંધાયાછે. જેમાંસૌથીવધુઅમદાવાદમ્યુનિ. કોર્પોરેશનવિસ્તારમાં૧૧કેસનોંધાયાછે. જેમાં૬પુરૂષઅનેપાંચમહિલાદર્દીછે. જેપૈકીપાંચદર્દીનીકોઈટ્રાવેલહિસ્ટ્રીનથીતેઓસંપર્કનાલઈસંક્રમિતથયાછે. તેપછીનાક્રમેસુરતમાં૪કેસઅનેવડોદરા, આણંદ, કચ્છમાંબે-બેકેસતથાખેડા-રાજકોટમાં૧-૧કેસનોંધાવવાપામેલછે. આજનાકુલર૩કેસપૈકી૧રદર્દીવિદેશથીઆવેલછે. જયારેઅન્ય૧૧દર્દીનીકોઈટ્રાવેલહિસ્ટ્રીનથી. આસાથેરાજયમાંઓમિક્રોનનાકેસોનોકુલઆંક૧૩૬એપહોંચ્યોછે.

ગુજરાતમાંસતતકોરોનાવિસ્ફોટથઇરહ્યોછે. દિવસેનેદિવસેકોરોનાનાકેસમાંમોટોઉછાળોજોવામળીરહ્યોછે. રાજ્યમાંઆજેકોરોનાનાં૧૦૬૯કેસનોંધાયાછે. તોબીજીતરફમાત્ર૧૦૩દર્દીઓસાજાથયાછે. અત્યારસુધીમાંકોરોનાથી૮,૧૮,૭૫૫દર્દીઓકોરોનાનેમ્હાતઆપીચુક્યાંછે. જેનાકારણેકોરોનાનોરિકવરીરેટપણ૯૮.૩૧ટકાએપહોંચ્યોછે. તોબીજીતરફરાજ્યમાંઆજે૧,૫૨,૦૭૧રસીનાડોઝઅપાયાહતા. જોએક્ટિવકેસનીવાતકરીએતોરાજ્યમાં૩૯૨૭એક્ટિવકેસછે. જેપૈકી૧૧નાગરિકોવેન્ટીલેટરપરછે. જ્યારે૩૯૧૬નાગરિકોનીસ્થિતિસ્ટેબલદર્શાવાઈરહીછે. અત્યારસુધીમાંકુલ૮,૧૮,૭૫૫નાગરિકોકોરોનાનેમ્હાતઆપીચૂક્યાછે. રાજ્યમાંઆજેવધુએકદર્દીનોકોરોનામાંમૃત્યુથવાપામેલછે. જેનવસારીમાંથયેલછે. આસાથેરાજ્યમાંઅત્યારસુધીમાં૧૦૧૧૯નાગરિકોનાકોરોનાનેકારણેમોતથઈચૂક્યાંછે.

રાજ્યમાંઆજેકોરોનાનાકુલ૧૦૬૯કેસનોંધાયાછેતેપૈકીઅડધાકેસએકમાત્રઅમદાવાદમાં૫૫૯કેસનોંધાયાછે, તેપછીનાક્રમેસુરતમાં૧૫૬, વડોદરાકોર્પોરેશન૬૧, રાજકોટકોર્પોરેશન૪૧, આણંદ૩૯, ખેડા૩૯, કચ્છ૨૨, વલસાડ૨૧, રાજકોટ૨૦, ગાંધીનગરકોર્પોરેશન૧૭, ગાંધીનગર-નવસારી૯-૯, મોરબી-સુરત૮-૮, ભરૂચ૭, દાહોદ-સાબરકાંઠા-વડોદરા૬-૬, જામનગરકોર્પોરેશન૫, અમરેલી, ભાવનગરકોર્પોરેશન, જુનાગઢકોર્પોરેશન૪-૪, ગીરસોમનાથ, જુનાગઢ, મહેસાણા૩-૩, જામનગર, મહીસાગર, તાપીમાં૨-૨, અરવલ્લી, બનાસકાંઠા, દેવભુમીદ્વારકા૧-૧કેસનોંધાયોછે. બીજીતરફરસીકરણનામોરચેપણસરકારમજબુતીથીલડીરહીછે. રાજ્યમાંહેલ્થકેરવર્કરઅનેફ્રન્ટલાઇનવર્કરપૈકી૨નેરસીનોપ્રથમ, ૪૧૩નેરસીનોબીજોડોઝઅપાયોહતો. ૪૫વર્ષથીવધારેનીઉંમરનાનાગરિકોપૈકી૬૧૦૬નાગરિકોનેરસીનોપ્રથમ, ૩૪૫૬૫નાગરિકોનેરસીનોબીજોડોઝઅપાયોછે. ૧૮-૪૫વર્ષનાનાગરિકોપૈકી૧૯૭૨૮નાગરિકોનેરસીનોપ્રથમજ્યારે૯૧૨૫૮નાગરિકોનેરસીનોબીજોડોઝઅપાયોછે. આપ્રકારેઆજનાદિવસમાંકુલ૧,૫૨,૦૭૨રસીનાડોઝઅપાયાહતા. અત્યારસુધીમાંકુલ૮,૯૫,૮૭,૪૧૭રસીનાડોઝઅપાઇચૂક્યાછે.

About author

Articles

"VOICE OF TRUE JOURNALISM"
  Related posts
  GujaratHarmony

  ભરૂચની પટેલ વેલ્ફેર હોસ્પિ.માં કોમી એકતાનો અનોખો કિસ્સો મુસ્લિમ મિત્રોની મદદથી સુરતનો ચંદન મોત સામેનો જંગ જીતી ગયો

  માતા-પિતાના અવસાન બાદ બે બહેનોન…
  Read more
  Gujarat

  વટામણ-ધોલેરા હાઇવે પર ભોળાદ ગામ નજીક કાર-ટ્રક વચ્ચે સર્જાયેલ ગોઝારા અકસ્માતમાં અમદાવાદના એક જ પરિવાના ચારનાં મોત

  શાહપુર વિસ્તારના લોકો ઇદ નિમિત્તે…
  Read more
  CrimeGujarat

  સુરતના VR મોલને મળ્યો ધમકીભર્યો મેઈલ જેટલાને બચાવવા હોય તેટલાને બચાવી લો, બ્લાસ્ટ કરવામાં આવશે

  પોલીસે બે હજારથી વધુ લોકોને બહાર…
  Read more
  Newsletter
  Become a Trendsetter

  Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.