National

રીઢાગુનેગારએવાયતીનરસિંહાનંદસામેકેમકોઇ પગલાંલેવાતાનથી ? : પાંચમોટાવેધકસવાલો

(એજન્સી)                               તા.૫

અહીંબેભારતીયોનીકહાણીછે. એકબાજુકફીલખાનનેસજાકરવામાંઆવીછે. બીજીબાજુયતીનરસિંહાનંદબેરોકટોકસ્વતંત્રરીતેઘૂમીરહ્યાંછે. નાગરિકતાસુધારાકાયદાસામેરાષ્ટ્રવ્યાપીવિરોધદેખાવોદરમિયાનડિસે. ૨૦૧૯માંઅલીગઢખાતેદેખાવકારોનેસંબોધનકરતાંકફીલખાનેજણાવ્યુંહતુંકેહુંમારાતમામભાઇઓઅનેબહેનોનેકેજેઓસંગઠિતઅનેસમૃૃદ્ધભારતમાંમાનેછેતેમનેઆકાળાકાયદાનોવિરોધકરવાઅપીલકરૂંછું. હુંમાત્રમુસ્લિમોનેજનહી, પરંતુપ્રત્યેકનાગરિકનેઆગળઆવવાકહુંછું. નાગરિકત્વધર્મનાઆધારેહોઇશકેનહીં. આઆપણાઅસ્તિત્વનીલડાઇછેઅનેઆપણેતેનામાટેલડવુંજોઇએ, પરંતુઆપણીલડાઇલોકતાંત્રિકહોવીજોઇએ. ડિસે.૨૦૨૧માંહરિદ્વારખાતેયોજાયેલતાજેતરનાસંમેલનમાંરીઢાગુનેગારયતીનરસિંહાનંદેજણાવ્યુંહતુંકેઆપણેમુસ્લિમોનેમારીનાખવામાટેતલવારનીજરુરનથીકારણકેજોતેમનાપરતલવારથીહુમલોકરીશુંતોતેઓમરશેનહીં. તેમનીપાસેવધુસારાશસ્ત્રોછે. તેથીતમારેહવેબહેતરટેકનિકનોઅમલકરવાનીજરુરછે. વારંવારમુસ્લિમોવિરુદ્ધનફરતભડકાવનારનરસિંહાનંદનેકેમહજુસુધીજેલમાંધકેલવામાંઆવતાંનથી ? આઅંગેપાંચવેધકસવાલોછે.

૧. ઉત્તરાખંડનાડીજીપીએજણાવ્યુંહતુંકેહરીદ્વારમાંધાર્મિકસંસદખાતેવક્તાઓસામેયુએપીએનાઆરોપોલગાવવાનીજરુરનથી. પરંતુઅમેડીજીપીનેપૂછીએછીએકેશુંઆપણેકોમીહિંસાનીરાહજોઇનેબેઠાછીએ ?

૨. ધર્મસંસદખાતેમાઁઅન્નપૂર્ણાએજણાવ્યુંહતુંકેજોતમેતેમને (મુસ્લિમોને) ખતમકરવામાગતાંહોતોતેમનેમારીનાખો. આવુંનિવેદનકરવાછતાંમાઅન્નપૂર્ણાસામેકેમકોઇકાર્યવાહીકરવામાંઆવતીનથી ?

૩. વક્તાઓનેબોલાવવાછતાંવક્તાઓસામેકેમકોઇપગલાંલેવાયાંનથી ?

૪. ઉત્તરાખંડપોલીસનેપૂછવાનુંકેકોમીનફરતઅનેહિંસાભડકાવવાનોવીડિયોહોવાછતાંકેમકોઇધરપકડકરવામાંઆવીનથી ?

૫. કોમીનફરતઅનેહિંસાભડકાવવાનાપુરાવાહોવાછતાંયતીનરસિંહાનંદકેમહજુજેલમાંનથી ? તેમનેકોણબચાવીરહ્યુંછે ?

(સૌ. : ધક્વિન્ટ.કોમ)

About author

Articles

"VOICE OF TRUE JOURNALISM"
  Related posts
  National

  મુંબઇમાં સલમાન ખાનના ઘરની બહાર ગોળીબાર : CCTV ફૂટેજમાં શૂટરો મોટરસાઈકલ પર ભાગી જતા દેખાયા

  મુંબઈના બાંદ્રામાં બોલિવૂડ…
  Read more
  NationalPolitics

  દિલ્હી હાઈકોર્ટે કેજરીવાલની ધરપકડ સામેની અરજી ફગાવી

  કેજરીવાલની ધરપકડ માટે ઇડી પાસે પૂરત…
  Read more
  National

  અરવિંદ કેજરીવાલની કસ્ટડીમાં ૪ દિવસનો વધારો

  એક અઠવાડિયાના રિમાન્ડ પછી ગુરૂવારે…
  Read more
  Newsletter
  Become a Trendsetter

  Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.