National

સરકારઇતિહાસનેબદલવામાંગેછેઅને નાગરિકોનાઘરમાંદખલકરેછે : મહુઆમોઇત્રા

(એજન્સી)                              તા.૪

તૃણમૂલકોંગ્રેસનાંસાંસદમહુઆમોઇત્રાએસંસદમાંતેમનાપ્રવચનમાંએવાઅહેવાલોનેપ્રકાશિતકર્યાહતાજેભારતનેમાનાઅધિકારોમાંનીચાસ્થાનેમૂકેછેઅનેતેણીએજણાવ્યુંહતુંકે, સરકારનેએવાભવિષ્યનોડરછેજ્યાંતેવિપક્ષીનેતાઓપરદરોડાપાડવામાટેસરકારીઅધિકારીઓનોઉપયોગકરીશકશેનહીં. એટલેજતમારેઝ્રમ્ૈંઅનેઈડ્ઢનાવડાઓતમારીસાથેકેવીરીતેકામકરેછેતેનાઆધારેતેમનોકાર્યકાળવધારવાનીજરૂરપડેછે. તમનેએવાભવિષ્યનોડરછેકે, જ્યાંરાજ્યનાઅમલદારોપરકેન્દ્રનીદાદાગીરીશક્યબનશે, તેથીતમેૈંછજીકેડરનાનિયમોમાંસુધારોકર્યોછે. તમનેભવિષ્યમાંઅપ્રસ્તુતતાનોઆભયસતાવીરહ્યોછે. તમેફક્તઅમારામતથીજસંતુષ્ટનથી, તમેઅમારાવિચારો, અમારાઘરનીઅંદરપણદખલકરીરહ્યાછોઅનેતમેઅમનેજણાવવામાંગોછોકેઅમારેશુંખાવું, શુંપહેરવુંઅનેકોનેપ્રેમકરવોજોઈએ. પરંતુતમારોઆડરભવિષ્યનેરોકીશકશેનહીં. આપણનેકેવુંપ્રજાસત્તાકરાજ્યજોઇએછે ? ભારતનોએવોકયોવિચારછેકે, જેનામાટેઆપણેઊભાથઇએ, લડવાતૈયારથઇએ, જેલનીસજાભોગવીએ. આપણુંજીવંતબંધારણછે. જ્યાંસુધીઆપણેતેમાંશ્વાસલેવાતૈયારછીએત્યાંસુધીતેશ્વાસલેશે. અન્યથાતેમાત્રકાગળનોએકટુકડોબનીજશેજેનેકોઇપણબહુમતીવાદીસરકારકોઇપણશેડમાંધકેલીશકેછે. તમિલનાડુઅનેઅન્યરાજ્યોમાંથીનેતાજીપરપશ્ચિમબંગાળનીપ્રજાસત્તાકદિવસનીઝાંખીનાઅસ્વીકારનીટીકાકરતા, મોઇત્રાએઆક્ષેપકર્યોહતોકે, સરકારસાવરકરનેસ્વતંત્રતાસેનાનીતરીકે ‘પુનઃસ્થાપિત’કરવાનાપ્રયાસકરીરહીછેઅનેતેમનાતરફથીમાફીપત્રને ‘રાજકીયમાસ્ટરસ્ટ્રોક’તરીકેફરીથીરજૂકર્યોછે. તેણીએસરકારપરઆરોપલગાવ્યોહતોકેભગતસિંહ, જેઓકટ્ટરફાસીવાદવિરોધીહતા, સરદારવલ્લભભાઈપટેલજેમણેઆરએસએસપરપ્રતિબંધમૂક્યોહતો, તેમનાવારસાનોઉપયોગકર્યોહતો. તેણીએકહ્યુંકે, ‘રાષ્ટ્રપતિનુંસંબોધનઅનેકપ્રસંગોએનેતાજીનોઉલ્લેખકરેછે. હુંગૃહનેયાદઅપાવવામાંગુછુંકેએજનેતાજીએકહ્યુંહતુંકે, ભારતસરકારેતમામધર્મોપ્રત્યેસંપૂર્ણનિષ્પક્ષઅનેતટસ્થવલણરાખવુંજોઈએ. શુંનેતાજીએહરિદ્વારધર્મ-સંસદનેમંજૂરીઆપીહોતજેમાંમુસ્લિમનરસંહારમાટેકોલઆપવામાંઆવ્યાહતા ? મોઇત્રાએજણાવ્યુંહતુંકે, નેતાજીનુંૈંદ્ગછચિહ્‌નટીપુસુલતાનનોવાઘહતો, જેનુંનામઆજેપાઠ્યપુસ્તકોમાંથીભૂંસીનાખવામાંઆવ્યુંછે. આઇએનએનુંસૂત્રહતું ‘ઇત્તેહાદ, ઇતમાદઔરકુરબાની’, (‘એકતા, વિશ્વાસઅનેબલિદાન’), તેજઉર્દૂનેઆસરકારજમ્મુઅનેકાશ્મીરનીપ્રથમઅનેસત્તાવારભાષાતરીકેહિન્દીસાથેબદલીરહીછે. રાષ્ટ્રપતિનાસંબોધનમાંખાદીનેબાપુનાનેતૃત્વમાંચેતનાનાપ્રતીકતરીકેદર્શાવવામાંઆવેછેપરંતુઅપવિત્રધર્મ-સંસદમાંબાપુનાવિચારોનેખતમકરીનાખવાનીફરીથીહાકલકરવામાંઆવેછે. તમેગાંધીજીનાહત્યારાઓનાવખાણકરીરહ્યાછો.

 

About author

Articles

"VOICE OF TRUE JOURNALISM"
  Related posts
  National

  મુંબઇમાં સલમાન ખાનના ઘરની બહાર ગોળીબાર : CCTV ફૂટેજમાં શૂટરો મોટરસાઈકલ પર ભાગી જતા દેખાયા

  મુંબઈના બાંદ્રામાં બોલિવૂડ…
  Read more
  NationalPolitics

  દિલ્હી હાઈકોર્ટે કેજરીવાલની ધરપકડ સામેની અરજી ફગાવી

  કેજરીવાલની ધરપકડ માટે ઇડી પાસે પૂરત…
  Read more
  National

  અરવિંદ કેજરીવાલની કસ્ટડીમાં ૪ દિવસનો વધારો

  એક અઠવાડિયાના રિમાન્ડ પછી ગુરૂવારે…
  Read more
  Newsletter
  Become a Trendsetter

  Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.