Gujarat

સુરતની “રબરગર્લ”અન્વીનેવડાપ્રધાન મોદીનાહસ્તેરાષ્ટ્રીયબાલપુરસ્કારએનાયત

શારીરિક-માનસિકબીમારીનીસાથેવાલ્વલિકેજસહિતનીસમસ્યાઓનોસામનોકરતીઅન્વીનીઅનેરીસિદ્ધિ !

(સંવાદદાતાદ્વારા)

ગાંધીનગર, તા.૨૪

પોતાનીશારીરિકઅક્ષમતાછતાંસખતઅનેસતતમહેનતતેમજકોઠાસૂઝથીયોગાસનમાંમહારથમેળવી ‘ધરબરગર્લ’નુંબિરૂદપ્રાપ્તએવીસુરતનીદિકરીઅન્વીઝાંઝરૂકિયાનેતા.ર૪જાન્યુઆરીસોમવારે ‘રાષ્ટ્રીયબાલિકાદિન’અવસરેવડાપ્રધાનનરેન્દ્રમોદીએરાષ્ટ્રીયબાલપુરસ્કાર-ર૦રરએનાયતકર્યોહતો.

કેન્દ્રસરકારનામહિલાઅનેબાળવિકાસકલ્યાણમંત્રાલયનેદેશભરમાંથીપ્રધાનમંત્રીરાષ્ટ્રીયબાલપુરસ્કારમાટે૬૦૦બાળકોતરફથીઅરજીઓમળીહતી. જેમાંવર્ષ-૨૦૨૨માટે૨૯બાળકોનીપસંદગીકરવામાંઆવીહતી. તેમાંગુજરાતનીએકમાત્રઅનેસુરતનીદીકરીઅન્વીએઆએવોર્ડમેળવીનેસમગ્રગુજરાતનુંનામરોશનકર્યુંછે. વડાપ્રધાનમોદીનાહસ્તેઆદીકરીને ‘બ્લોકચેઈનટેકનોલોજી’દ્વારાએવોર્ડતથારૂપિયાએકલાખનીધનરાશિએનાયતકરવામાંઆવીહતી.

રાષ્ટ્રીયબાળપુરસ્કારપાંચથીઅઢારવર્ષનીવયનાબાળકોનેખેલ, સમાજસેવા, શિક્ષણ, કલાસંસ્કૃતિ, વિરતાક્ષેત્રેનોંધપાત્રસિદ્ધિઓપ્રાપ્તબાળકોનેઆપવામાંઆવેછે.

મુખ્યમંત્રીભૂપેન્દ્રપટેલેગુજરાતનીઆદિવ્યાંગદિકરીનેરાષ્ટ્રીયબાલપુરસ્કારનુંસન્માનમેળવવામાટેઅભિનંદનપાઠવ્યાહતા.

સુરતઅનેગુજરાતનુંગૌરવવધારનારીઆદિકરીનેપ્રજાસત્તાકદિવસર૬મીજાન્યુઆરીએગીરસોમનાથજિલ્લામાંરાજ્યકક્ષાનાસમારોહમાંસન્માનિતકરવામાંઆવશે.                 આદિકરીઅન્વીજન્મથયોત્યારથીઅનેકપ્રકારનીશારીરિકઅનેમાનસિકબિમારીસામેઝઝૂમીરહીછે. જન્મજાતહૃદયનીખામીહોવાથીતેનીઓપનહાર્ટસર્જરીથઈચૂકીછે, અનેહાલતેનેમાઇટ્રલવાલ્વલિકેજછે. ૨૧ટ્રાઈસોમીઅનેહાર્શસ્પ્રિંગડિસીઝનાકારણેમોટાઆંતરડામાંક્ષતિછે. તે૭૫ટકાબૌદ્ધિકદિવ્યાંગતાધરાવેછેઅનેબોલવામાંપણસમસ્યાઅનુભવેછેછતાં૧૧વર્ષનીઉંમરેયોગશીખવાનુંશરૂકરીયોગનાપરિણામેતેણેઆસિદ્ધિહાંસલકરીછે. અન્વીએઅનેકશારીરિકસમસ્યાઓઅનેમર્યાદાઓછતાંપણમક્કમમનોબળઅનેસખતપરિશ્રમથકીછેલ્લાત્રણવર્ષોમાંરાષ્ટ્રીયસ્તરનીયોગસ્પર્ધાઓમાં૩સુવર્ણચંદ્રકોઅને૨કાંસ્યચંદ્રકોજીત્યાછેઅને૫૧જેટલામેડલોમેળવ્યાછે. અન્વી૧૧રકરતાંપણવધુઆસનોકરીશકેછે. એટલુંજનહીં, અન્વીએસોશિયલમીડિયાપ્લેટફોર્મપરબેલાખથીવધુલાઇકપણમેળવીછે. મુખ્યમંત્રીએજણાવ્યુંછેકેઅન્વીએવાદિવ્યાંગોમાટેરોલમોડેલછેજેઓથોડીમહેનતથીસામાન્યજીવનજીવીશકેછે.

About author

Articles

"VOICE OF TRUE JOURNALISM"
  Related posts
  AhmedabadGujarat

  માવઠાના માર બાદ અગનભઠ્ઠીમાં શેકાયું ગુજરાત : સુરેન્દ્રનગરમાં પારો ૪૪.૭ ડિગ્રી

  ડીસામાં ૪૪.૪, અમદાવાદમાં ૪૪.ર અને…
  Read more
  Gujarat

  લોકસભાની રપ બેઠકો પર સવારથી ધીમીધારે મતદાન શરૂ થયા બાદ મધ્ય બપોરે ધીમું થયા પછી સાંજે જોશભેર મતદાન રાજ્યમાં કાળઝાળ ગરમીના પડકાર વચ્ચે ૬૦ ટકા જેટલું સરેરાશ મતદાન

  વિધાનસભાની પાંચ બેઠકો પર ૬પથી ૭૦ ટકા…
  Read more
  GujaratReligion

  વડોદરામાં “ગુજરાત ટુડે” દ્વારા ઈદ મિલન સમારંભ યોજાયોજ્યારે સાચી અને ઈમાનની રાહ પર ચાલશો તો તકલીફ પડવાની, પરંતુ આપણા પ્રયત્નોથી તમામ તકલીફ દૂર થશે : સુહેલભાઈ તિરમીઝી

  વડોદરામાં “ગુજરાત ટુડે”ને વધુ મજબૂત…
  Read more
  Newsletter
  Become a Trendsetter

  Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.